Fritz Nagel & Ceasar Stoffi

  • Modular Blue Candle Holders by Fritz Nagel & Ceasar Stoffi, 1960s, Set of 4Modular Blue Candle Holders by Fritz Nagel & Ceasar Stoffi, 1960s, Set of 4

  • Mid-Century Modular Candle Holders by Ceasar Stoffi & Fritz Nagel for BMF, Set of 2Mid-Century Modular Candle Holders by Ceasar Stoffi & Fritz Nagel for BMF, Set of 2