minimalsit

  • Set of 2 Gastone Rinaldi for Fasem Italy dining chairs, 1980'sSet of 2 Gastone Rinaldi for Fasem Italy dining chairs, 1980's